Toiminimi Helena Roivainen
TYÖNOHJAUSPALVELUT

Tarjoan työnohjauspalveluja yrityksille, yhteisöille, terveyden- ja sosiaalihuollon, päivähoidon sekä opetustoimen tehtävissä toimiville yksittäisille henkilöille sekä työryhmille.

Ryhmä-, pari- tai yksilötyönohjaus:
-hoitosuhteet, potilas-/asiakastapaukset
-perustehtävän tutkiminen ja tarkastelu sekä kehittäminen yksilö- ja työryhmätasolla

Työyhteisön työnohjaus:
-moniammatilliset työryhmät
-työryhmän/työyhteisön ongelma- ja ristiriitatilanteet
-työryhmän/työyhteisön keskinäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tarkastelu ja sitä kautta yhteisen ”kielen” ja ymmärryksen löytäminen suhteessa perustehtävään sekä yhteistyö- ja työtoveruussuhteisiin
-työuupumuksen, kyynistymisen ja rutinoitumisen ennaltaehkäisy

Johto – ja esimiestehtävissä toimiville (ryhmänä tai yksilöllisesti):

-työnohjaus ja/tai konsultointi liittyen henkilöstöjohtamisen ongelmakysymyksiin
-työryhmän/työyhteisön dynamiikan tarkastelu tavoitteena ymmärtää ja hahmottaa paremmin työyhteisön tapahtumia ja ilmiöitä
-omien voimavarojen ja persoonallisuuden käyttö henkilöstöjohtamisessa
-miten puuttua työryhmän ongelma- ja ristiriitatilanteisiin (esimerkisi vuorovaikutusongelmat tai työpaikkakiusaaminen)

Ryhmien kanssa työskenteleville:
-psykoterapiaryhmän tai muunlaisen hoitoryhmän ryhmäprosessin tutkiminen tavoitteena ymmärryksen lisääminen ja sitä kautta hoitoprosessin syventyminen ja eteneminen
-työmenetelmän kehittäminen

Konsultaatiot (ryhmänä tai yksilöllisesti)

-kriistilanteet työyhteisössä
-määritellyn ongelman ratkaisu

Ajankohtaista

Toiminimi

Psykoterapia

Työnohjaus

Muita palveluja

Yhteystiedot