Toiminimi Helena Roivainen
RYHMÄPSYKOTERAPIA

Ryhmäpsykoterapia soveltuu hoidoksi henkilöille, jotka kärsivät ahdistuksesta, jännittämisestä, itsetunto-ongelmista, psykosomaattisesta oireilusta, työuupumuksesta, sosiaalisista peloista, paniikkihäiriöstä, masennuksesta tai ongelmista ihmissuhteissa ja / tai ristiriidoista työpaikalla.

Hoidon tavoitteena on vapautua oireiden taustalla olevista usein tiedostamattomista traumoista, turvattomuudesta, peloista ja energiaa vievästä ahdistuksesta sekä koostua persoonana kohti itsenäisempään elämään. Ryhmäpsykoterapiassa pyritään ymmärtämisen avulla oivallukseen, joka voi muuttaa käsitystä itsestä ja toisista. Muutokset persoonallisuudessa tapahtuvat vähitellen ja hyvin huomaamattomasti: tämän vuoksi psykoterapiaan hakeutuvalta edellytetään halua sitoutua pitkäjänteisyyttä vaativaan työskentelyyn. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1,5 tunnin istuntoon 40 - 43 kertaa vuodessa. Istunnot tapahtuvat yleensä ilta-aikaan, ryhmässä on 6-8 jäsentä.

Terapeutti on merkitty KELA:n rekisteriin kuntoutuspalveluiden tuottajaksi, joten
psykoterapiaan on mahdollista hakea tukea KELA:n harkinnanvaraisista
psykoterapiavaroista. Ryhmäpsykoterapiasta KELA:n myöntämä korvaus on 42,05 euroa / terapiakerta, joten terapeutin palkkiosta riippuen omavastuuosuudeksi jää 10-12 euroa / istunto.

Lisätietoja KELA:n myöntämästä harkinnanvaraisesta kuntoutustuesta ja sen hakemisesta löydät täältä.

Lisätietoa ryhmäpsykoterapiastaAjankohtaista

Toiminimi

Psykoterapia

Työnohjaus

Muita palveluja

Yhteystiedot